Giá thể vi sinh dạng sợi Đài Loan

Giá thể vi sinh xử lý các loại nước ô nhiễm, sản xuất tại Đài Loan.

0902488179