Lò đốt rác thải y tế

Lò đốt rác thải y tế Mediburner áp dụng công nghệ hiện đại của Mỹ đáp ứng được mục đích tiêu hủy hoàn toàn khi đốt cháy các loại rác nhiễm trùng và rác bệnh phẩm.

0902488179