Giá thể vi sinh dạng cầu D 150

Với cách xây dựng bể sinh học truyền thống thì những loại nước thải ít ô nhiễm, dễ xử lý  ví dụ nước thải sinh hoạt…  sau xử lý có thể đạt chất lượng đầu ra theo quy định nhưng với những loại nước thải cứng đầu, có chưa chỉ tiêu COD, BOD, kim loại

    Báo giá nhanh    Phone Icon Zalo Icon Facebook Icon