Vật liệu đệm HEILEX cho tháp khí

Vật liệu đệm heilex mở rộng diện tích bề mặt của nó và độ rỗng lớn đóng góp rất nhiều để nâng cao hiệu suất sản phẩm. Vòng đệm heilex sẽ không tích dung môi và khí cục bộ, và chất lỏng khí có thể được phân phối đồng nhất, chia nhỏ cực tốt.

    Báo giá nhanh    Phone Icon Zalo Icon Facebook Icon