Vi sinh xử lý dầu mỡ BIOFIX GREASE

Vi sinh xử lý dầu mỡ BIOFIX GREASE là sản phẩm có  mật độ vi khuẩn cao được ứng dụng để phân hủy các chất hữu cơ khó phân hủy có trong các bẫy mỡ, hố ga hay đường ống.

    Báo giá nhanh    Phone Icon Zalo Icon Facebook Icon