VI SINH XỬ LÝ ĐÁY AO NUÔI ENOFIX SLUDGE MAX

Vi sinh xử lý đáy ao nuôi Enofix Sluge Max được nghiên cứu ứng dụng để phân hủy các chất cặn bã, thức ăn hữu cơ, trầm tích dưới đáy ao nuôi tôm, cá cho ngành thủy sản. Sau một thời gian nuôi và chăm sóc tôm,cua, cá.

0902488179