Vi Sinh Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt BIOFIX 5S

Sản phẩm Vi sinh xử lý nước thải sinh hoạt Biofix 5S gồm chủng vi sinh thiếu khí và hiếu khí kết hợp với chủng vi khuẩn gram âm tạo nên một hỗn hợp quần thể sinh học tạo nên hiệu quả lớn trong việc phát triển sinh khối, thích nghi môi trường và cải thiện chất lượng nước.

    Báo giá nhanh    Phone Icon Zalo Icon Facebook Icon